Accessibility Tools

Skip to main content

UUDET AVOIMET RYHMÄT ALKAVAT SYYSKUUSSA 2024. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Kieliopisto Kieliavain Ky (jäljempänä Kieliavain), y-tunnus 0347357-5, on käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tämä
rekisteriseloste on laadittu 15.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Kieliopisto Kieliavain Ky
Y-tunnus: 0347357-5
Vilhonkatu 5 A, 00100 Helsinki
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
09-6840 730

Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme?

Keräämme henkilötietoja, jotta pystymme antamaan räätälöityä palvelua asiakkaillemme. Käsittelemme henkilötietoja, jotka
ilmoitetaan asiakaspalveluumme puhelimitse, sähköpostilla, www-lomakkeilla, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa,
asiakastapaamisissa ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tällaisia tietoja ovat nimesi, sähköpostiosoitteesi,
matkapuhelinnumerosi, kielitaitotaso, koulutustarpeesi sekä osoitetiedot laskutusta varten.

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin
rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin,
raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Käsittelemme henkilötietoja myös uutiskirjeen lähettämiseen, koulutuksen palautteidenkeruuta, tarvekartoituksia sekä muita
koulutusjärjestelyjä varten.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, ja/tai markkinointiluvan
antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän kurssille ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä
mahdolliset yhteystiedot, kielitaitotason ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät
ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, kielitaitotaso,
koulutustarpeet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sujuvan asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle. Emme jaa henkilötietoja tai sähköpostilistoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysinen ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Poistamme henkilötietosi sitä pyydettäessä. Kirjanpidollisista syistä ostohistoriastasi jää merkintä vähintään 6 vuotta jonka jälkeen
tiedot hävitetään asianmukaisesti. Muut tiedot kuten sähköpostiosoitteet säilyvät rekisterissä, kunnes ne pyynnöstä poistetaan,
kielitaitotaso ja koulutustarpeet pidetään rekisterissä noin vuoden, jonka jälkeen ne poistetaan asianmukaisesti.